Aktuálně

1.

Vážení občané, žádáme, abyste nevysypávali teplý nebo žhavý popel do odpadových nádob! Odpadové nádoby, které budou obsahovat teplý popel, nebudou vyvezeny z bezpečnostních důvodů. Na případné reklamace nesvezení nádoby obsahující teplý popel nebude brán zřetel! V důsledku obsahu teplého nebo žhavého popela v nádobě může dojít k požáru svozového vozidla a případnému zahoření skládky. Děkujeme za pochopení!

2.

Technické služby Přerov sdělují občanům, že v důsledku pohybu půdního podloží na ul. Přerovská došlo k poškození podzemního vedení veřejného osvětlení, jehož následkem se stalo toto osvětlení nefunkční. Část se již podařilo opravit. U zbylé části bude nutné nové vybudování podzemního vedení. V této věci již byly provedeny administrativní kroky a realizace proběhne v co nejkratším možném termínu. TS Přerov tímto děkují občanům za pochopení. 


Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo města Přerova na svém druhém zasedání, konaném dne 19. listopadu 2018, zřídilo pětičlenné místní výbory pro jednotlivé místní části Přerova.

Tímto  Vás vyzýváme, abyste do 31. 12. 2018 předložili své návrhy na členy místního výboru Vaší místní části.

Návrhy musí obsahovat:

* jméno a příjmení nominovaného občana,

* adresu,

* kontakt na nominovaného občana (telefon, funkční e-mail).

 Navržen může být pouze občan, který je starší 18 let, má v místní části trvalé bydliště, má zájem o veřejný život a je ochoten se věnovat této práci. Existuje také možnost, že můžete navrhnout i sami sebe.

Své návrhy můžete předat do schránky na úřadovně v místní části nebo zaslat poštou na adresu: Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34, 750 11 Přerov. Návrhy lze poslat také mailem na adresu: nebo .

Následně budou všichni navržení občané osloveni Kanceláří primátora a dotázáni, zda se svou nominací souhlasí.

Předpokládáme, že v pátek 1. února 2019 se v jednotlivých místních částech uskuteční hlasování o nominacích jednotlivých kandidátů na členy místního výboru.

Poté Zastupitelstvu města Přerova předložíme ke schválení návrh těch kandidátů, kteří mají u Vás největší podporu a autoritu. O podrobnostech Vás budeme včas informovat.


--
Osoba pověřená MÚ Přerov
pro místní část Přerov VI-Újezdec
Radomil Lepič

Více z této kategorie: « Svozové dny odpadů
zpátky nahoru