Aktuální dění v Újezdci

Aktuální dění v Újezdci (4)

Aktuálně

1.

Vážení občané, žádáme, abyste nevysypávali teplý nebo žhavý popel do odpadových nádob! Odpadové nádoby, které budou obsahovat teplý popel, nebudou vyvezeny z bezpečnostních důvodů. Na případné reklamace nesvezení nádoby obsahující teplý popel nebude brán zřetel! V důsledku obsahu teplého nebo žhavého popela v nádobě může dojít k požáru svozového vozidla a případnému zahoření skládky. Děkujeme za pochopení!

2.

Technické služby Přerov sdělují občanům, že v důsledku pohybu půdního podloží na ul. Přerovská došlo k poškození podzemního vedení veřejného osvětlení, jehož následkem se stalo toto osvětlení nefunkční. Část se již podařilo opravit. U zbylé části bude nutné nové vybudování podzemního vedení. V této věci již byly provedeny administrativní kroky a realizace proběhne v co nejkratším možném termínu. TS Přerov tímto děkují občanům za pochopení. 


Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo města Přerova na svém druhém zasedání, konaném dne 19. listopadu 2018, zřídilo pětičlenné místní výbory pro jednotlivé místní části Přerova.

Tímto  Vás vyzýváme, abyste do 31. 12. 2018 předložili své návrhy na členy místního výboru Vaší místní části.

Návrhy musí obsahovat:

* jméno a příjmení nominovaného občana,

* adresu,

* kontakt na nominovaného občana (telefon, funkční e-mail).

 Navržen může být pouze občan, který je starší 18 let, má v místní části trvalé bydliště, má zájem o veřejný život a je ochoten se věnovat této práci. Existuje také možnost, že můžete navrhnout i sami sebe.

Své návrhy můžete předat do schránky na úřadovně v místní části nebo zaslat poštou na adresu: Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34, 750 11 Přerov. Návrhy lze poslat také mailem na adresu: nebo .

Následně budou všichni navržení občané osloveni Kanceláří primátora a dotázáni, zda se svou nominací souhlasí.

Předpokládáme, že v pátek 1. února 2019 se v jednotlivých místních částech uskuteční hlasování o nominacích jednotlivých kandidátů na členy místního výboru.

Poté Zastupitelstvu města Přerova předložíme ke schválení návrh těch kandidátů, kteří mají u Vás největší podporu a autoritu. O podrobnostech Vás budeme včas informovat.


--
Osoba pověřená MÚ Přerov
pro místní část Přerov VI-Újezdec
Radomil Lepič

Číst dál...

Číslo na dispečera TS

Telefon: 581 291 156 – tohle číslo si zaznačte

Havarijní stavy, poruchy, kalamity spojené se zimní údržbou.
To všechno bude spojovat jedno nové dispečerské číslo Technických služeb města Přerova - 581 291 156.
 
„Doporučuji lidem, aby si ho zapsali do svých diářů nebo mobilních telefonů - a v případě problémů nás na tomto čísle kontaktovali. Provoz je nepřetržitý,“ uvedl ředitel Technických služeb města Přerova Radek Koněvalík.
Pro hlášení méně akutních stavů je navíc možno i nadále využívat email: poruchy(at)tsmpr.cz.
 
 

Registrace k odběru info SMS

Neváhejte a registrujte se k odběru info SMS z Magistrátu Přerov:
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/urad-on-line/registrace-k-odberu-sms.html

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vás informovali, že jsme připravili jednoduché, komplexní a pohodlné řešení, jak pro vás zajistit rozšíření informovanosti. Zajistili jsme pro vás rychlý systém zveřejňování důležitých informací ze života v našem městě . Od dnešního dne můžete využívat novou službu SMS InfoKanál městský rozhlas „do kapsy“.

Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z magistrátu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS). Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci v případě povodní, zhoršení stavu ovzduší apod. Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí město.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS